Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Подобряване на енергийната ефективност на 79 СУ "ИНДИРА ГАНДИ" гр. София“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0007

Номер: 100074

Дата на публикуване: 08/04/2019

„Подобряване на енергийната ефективност на 79 СУ "ИНДИРА ГАНДИ" гр. София“

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад