Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открити паркинги пред бл.14 и бл.15, кв. „ Левски Г“ и открит паркинг пред бл. 18, ж.к. „Сухата река“.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9088189

Номер: 1000455

Дата на публикуване: 10/05/2019

Ремонтни работи по поддържане в нормално експлоатационно състояние на открити паркинги пред бл.14 и бл.15, кв. „ Левски Г“ и открит паркинг пред бл. 18, ж.к. „Сухата река“.

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
Назад