Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Поддържане и благоустройствени дейности в зелени площи и междублокови пространства на територията на район „ Подуяне“ през 2019 г.“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089364

Номер: 1000468

Дата на публикуване: 19/06/2019

„Поддържане и благоустройствени дейности в зелени площи и междублокови пространства на територията на район „ Подуяне“ през 2019 г.“

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
Назад