Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на две футболни игрища на територията на СО район „Люлин“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9089988

Номер: 100076

Дата на публикуване: 05/07/2019

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на две футболни игрища на територията на СО район „Люлин“

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Документация за обществената поръчка
Назад