Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Ремонт на тротоара на ул. „Сава Цонев“ в участъка от ул.  „Тодорини кукли“ до  ул. „Плакалница“ по съществуващо положение, двустранно - прекратена

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090216

Номер: 1000478

Дата на публикуване: 12/07/2019

Ремонт на тротоара на ул. „Сава Цонев“ в участъка от ул.  „Тодорини кукли“ до  ул. „Плакалница“ по съществуващо положение, двустранно

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад