Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Ремонт на пешеходна инфраструктура около бл. 11, бул. “Вл. Вазов“, ж.к. „Сухата река“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091903

Номер: 1000492

Дата на публикуване: 28/08/2019

„Ремонт на пешеходна инфраструктура около бл. 11, бул. “Вл. Вазов“, ж.к. „Сухата река“

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад