Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01263-2019-0010

Номер: 100078

Дата на публикуване: 17/09/2019

„Поддържане на градини и зелени площи, разположени в междублокови пространства на територията на Столична община район "Люлин" в I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X м.р., кв. „Филиповци“, кв. Република и м. „Люлин – център“

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
  Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РЛН19-РД91-59/21.10.2019 г. на ВрИД Kмет на Столична община - район „Люлин“, съгласно Решение № 641/17.09.2019 г. на СОС /pdf формат/
Дата на публикуване: 2019-11-26
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Протокол № 2 от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № РЛН19-РД91- 59/21.10.2019 г., изменена със Заповед № РЛН19-РД09-429/04.12.2019 г. /pdf формат/
Дата на публикуване: 2020-01-15
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Протокол № 3 от заседанието на Комисията, назначена със Заповед № РЛН19-РД91-59/21.10.2019 г., изменена със Заповед № РЛН19-РД09-429/04.12.2019 г. /pdf формат/
Дата на публикуване: 2020-01-15
 Удостоверяване на време - Изтегли
  Доклад за резултатите от работата на Комисията, назначена със Заповед № РЛН19-РД91-59/21.10.2019 г., изменена със Заповед № РЛН19-РД09-429/04.12.2019 г. /pdf формат/
Дата на публикуване: 2020-01-15
 Удостоверяване на време - Изтегли
Назад