Столична община - район
бул. "Захари Стоянов" № 15, п.к. 1336
Телефон: 029237274
Факс: 029250085
lyulin@sofia.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Разчистване на отпадъци и земни маси натрупани върху участък от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и обръщало (кръгово кръстовище) за район „Банкя“ – СО и извозване до депо”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093124

Номер: 100079

Дата на публикуване: 04/10/2019

„Разчистване на отпадъци и земни маси натрупани върху участък от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и обръщало (кръгово кръстовище) за район „Банкя“ – СО и извозване до депо

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Документация за обществената поръчка
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад