Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление

Уникален номер в Регистъра на АОП: 938278

Номер: 1000503

Дата на публикуване: 10/10/2019

Борсова сделка за периодични доставки на гориво за отопление

  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад