Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, и текущи ремонти на детски площадки на територията на СО-район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9096629

Номер: 1000543

Дата на публикуване: 25/02/2020

Озеленяване, засаждане на растителност и цветя, и текущи ремонти на детски площадки на територията на СО-район „Подуяне“

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад