Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Целево подпомагане с топъл обяд в СО район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 973171

Номер: 1000553

Дата на публикуване: 21/04/2020

Изпълнителят ще извършва доставки на храна  - топъл обяд до дома на потребителите на територията на Столична община - район "Нови Искър".  Предмета на поръчката е  осигуряване до дома на 170 потребителя  на храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работни дни. При наличие на икономии, в почивните и празничните дни, изпълнителят може да осигуряна и годна за директна консумация храна (консервирана или пакетирана), която отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания и съответства на изискванията във връзка с въведените противоепидемични мерки.

  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
Назад