Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Довършителни работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за сградата на ДГ №74, район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9098223

Номер: 1000554

Дата на публикуване: 22/04/2020

Довършителни работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за сградата на ДГ №74, район „Подуяне“

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад