Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП с предмет: "Поддържане  на гробищните паркове, находящи се в  гр. Нови Искър-кв. Славовци, кв. Курило, кв. Гниляне, кв. Кумарица, с. Мировяне, с. Балша, с. Доброславци, с. Кътина, с. Житен, с. Войнеговци, с. Подгумер, с. Световрачене, с. Кубратово, с. Негован, с. Локорско, с. Чепинци"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 978144/978150

Номер: 1000562

Дата на публикуване: 20/05/2020

Дейности по поддържане на гробищните паркове находящи се на територията на Столична община – район „Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

 

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад