Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Конструктивно - възстановителни работи по покриви и фасади, мълниезащитна инсталация  и  прилагане на мерки за ЕЕ на сградата на 106 ОУ,район"Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2020-0006

Номер: 1000575

Дата на публикуване: 11/06/2020

„Конструктивно - възстановителни работи по покриви и фасади, мълниезащитна инсталация  и  прилагане на мерки за ЕЕ на сградата на 106 ОУ,район"Подуяне"

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад