Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9099513

Номер: 1000577

Дата на публикуване: 11/06/2020

Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“ - прекратена на основание чл.193 от ЗОП поради липса на подадени оферти

  Документация за участие в процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
Назад