Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Изготвяне на инвестиционен проект / фаза „Технически проект“/ за   многофункционална спортна зала, находяща се в  ПИ с идентификатор 00357.5345.208 по КККР на гр. Нови Искър, представляващ УПИ II-за училище и УПИ III-за читалище, квартал 26 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Курило, район “Нови Искър”

Уникален номер в Регистъра на АОП: F59598-2020-006279

Номер: 1000584

Дата на публикуване: 02/09/2020

„Изготвяне на инвестиционен проект / фаза „Технически проект/ за   многофункционална спортна зала, находяща се в  ПИ с идентификатор 00357.5345.208 по КККР на гр. Нови Искър, представляващ УПИ II-за училище и УПИ III-за читалище, квартал 26 по действащия регулационен план на гр. Нови Искър, кв. Курило, район “Нови Искър”

  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад