Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район "Нови Искър"- СО

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9049741

Номер: 1000160

Дата на публикуване: 20/01/2016

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад