Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Доставка на горива, осъществявана чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на бензин А-95 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на район "Нови Искър", посредством абонаментни карти

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050155

Номер: РНИ16-МК92-23

Дата на публикуване: 05/02/2016

Периодични доставки в рамките на срок от 36 месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на определената от Ввъзложителя прогнозна стойност на поръчката 66000 лв. без ДДС, което от двете настъпи първо

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
Назад