Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„Доставка на „минитоварач - челен“ втора употреба, с кофа и с хидравличен мулчер за нуждите на Район „Нови Искър”

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9051757

Номер: 1000174

Дата на публикуване: 28/03/2016

„Доставка на „минитоварач - челен“ втора употреба, с кофа и с хидравличен мулчер за нуждите на Район „Нови Искър”

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
Назад