Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет:Изготвяне на технически документи и изграждане на два броя комбинирани фитнес площадки на открито в с. Подгумер и в с. Войнеговци и една тенис маса в кв. Курило, гр. Нови Искър

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9063869

Номер: РНИ17-МК92-146

Дата на публикуване: 02/05/2017

Изготвяне на технически документи и изграждане на два броя комбинирани фитнес площадки на открито в с. Подгумер и в с. Войнеговци и една тенис маса в кв. Курило, гр. Нови Искър

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад