Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 05.07.2016г.! "Строително-ремонтни работи на тротоарни настилки около бл. 29, бл. 35, бл. 40 ж.к. "Хаджи Димитър", район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065244

Номер: 1000265

Дата на публикуване: 14/06/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 05.07.2016г.! "Строително-ремонтни работи на тротоарни настилки около бл. 29, бл. 35, бл. 40 ж.к. "Хаджи Димитър", район "Подуяне"

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Допълнителни споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад