Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 10.07.2016г.! „Възстановяване и ремонт на детски площадки и междублокови пространства на територията на Столична община - район „Подуяне“ по три обособени позиции."

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065357

Номер: 1000267

Дата на публикуване: 16/06/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 10.07.2016г.! „Възстановяване и ремонт на детски площадки и междублокови пространства на територията на Столична община - район „Подуяне“ по три обособени позиции."

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад