Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за служители /ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община - район „Подуяне“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9070630

Номер: 1000319

Дата на публикуване: 22/11/2017

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за работно облекло за служители /ръководен персонал, медицински специалисти и общи работници/ в общинските детски градини и детски ясли на територията на Столична община - район „Подуяне“

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад