Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ ПОДУЯНЕ“, ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2018-0001

Номер: 1000340

Дата на публикуване: 28/03/2018

„РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА И ЛОКАЛНИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН „ ПОДУЯНЕ“, ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Ремонт на съществуващи детски площадки в ж.к. „Суха река“ и ж.к. „Хаджи Димитър“ за следните подобекти:

Подобект №1: Детска площадка до бл. 84, ж.к. "Суха река"- УПИ I – за ОЖС и озеленяване, кв.275а - ПИ 68134.612.1086

Подобект №2: Детска площадка до бл. 2, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.614.35, кв.66,  УПИ IV - за параклис и озеленяване

Подобект №3: Детска площадка между бл.33 и бл.34, УПИ IX –за ЖС и озеленяване, кв.18, м. „Ботевградско шосе – рамка“, ж.к. "Суха река"- ПИ 68134.613.462,

Подобект №4: Детска площадка между бл.143 и бл. 144, УПИ X – за ЖС, кв.28, ж.к. "Хаджи Димитър"-ПИ 68134.606.906,

Подобект №5: Детска площадка между бл.57А и бл.173, УПИ I – за ОЖС, кв.275а,  ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ68134.606.939

Подобект №6: Детска площадка между бл.179 и бл.72,  УПИ II – за ОЖС, кв.3, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.29

Подобект №7: Детска площадка зад бл.106 и бл.106А, УПИ I –за ЖС, кв.63, м. „Хаджи Димитър“-ПИ 68134.600.1030

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Ремонт на съществуващи алеи и детски площадки в локални градини и междублокови пространства в ж.к „ Хаджи Димитър“ и ж.к „ Левски Г за следните подобекти:

Подобект №1: Локална градина на ул. "Ангел Войвода", УПИ IV – за озеленяване, кв.37, ж.к. "Хаджи Димитър" - ПИ 68134.606.133

Подобект №2: Междублоково пространство с детска площадка зад бл.6, ж.к. „Левски Г“, УПИ VII, кв.38 - ПИ 68134.601.64

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
Назад