Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.73, ал.1 от ЗОП с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, находящи се  на територията на СО район „Нови Искър”.  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 878257

Номер: 1000401

Дата на публикуване: 13/11/2018

 Целта на настоящата процедура е да бъде определен изпълнител на обществена поръчка, който да извършва доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските градини на територията на СО район “Нови Искър“, в това число  доставка на месни, млечни продукти, яйца и риба, зърнени храни и варива, плодове, зеленчуци и консерви,

  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Разяснения, предоставени от възложителя във връзка с обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад