Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изготвяне на работен проект за ВиК мрежи в кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО по ул. „Чавдар войвода“, ул. „Мало бърдо“, ул. „Смагово“, ул. „Крушетата“, ул. „Ливадски път“, ул. „Голо бърдо“, ул. „Билка“:, ул. „Перла“ и ул. „Космонавт“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9083733

Номер: 1000409

Дата на публикуване: 30/11/2018

 “Изготвяне на работен проект за ВиК мрежи в кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО по ул. „Чавдар войвода“, ул. „Мало бърдо“, ул. „Смагово“, ул. „Крушетата“, ул. „Ливадски път“, ул. „Голо бърдо“, ул. „Билка“:, ул. „Перла“ и ул. „Космонавт“

  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад