Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществената поръчка по реда на чл 18, ал.1,т.12 от ЗОП с предмет: „Преустройство и промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 914443

Номер: 1000464

Дата на публикуване: 31/05/2019

Предмет на обществената поръчка, възлагана от Район «Нови Искър» е „Преустройство и промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "

 

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад