Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Негован и реновиране на съществуваща многофункционална спортна площадка в с.Подгумер“

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9090274

Номер: 1000479

Дата на публикуване: 15/07/2019

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител e чрез събиране на оферти с публикуване на обява да бъдe избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да извърши строително ремонтни работи по изграждането на многофункционална спортна площадка в с. Негован, ПИ с идентификатор № 51250.5715.483 с размери 20м/40м и обща площ 800 кв. м. и реновиране на съществуваща многофункционална спортна площадка в с. Подгумер, находяща се в ПИ с идентификатор № 57011.5548.327, с размери с 20м/35м и обща площ 700 кв. м.

За многофункционална спортна площадка в с.Негован има издадено Разрешение за поставяне № 11/03.07.2019 г. от Главния архитект на СО район „Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
Назад