Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт на покрив и конструктивно- укрепителни работи на сградата на читалище „Христо Витков-1899“, с.Локорско, район „Нови Искър“- Столична община “      

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9093658

Номер: 1000506

Дата на публикуване: 21/10/2019

Целта на настоящата процедура e  чрез събиране на оферти с публикуване на обява  да бъдe избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да извърши строително-ремонтни работи по конструктивно укрепване на  сградата /демонтажни, кофражни, армировъчни и бетонни работи/ и основен ремонт на покрив/ демонтаж, направа на нов покрив, доставка и монтаж на водосточни тръби и казанчета, извозване на строителни отпадъци и др./ За обекта има проекти, одобрени и съгласувани на 04.04.2019 г. от Главния архитект на СО район „Нови Искър“.

Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

 

  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад