Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

"Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп за обекти на територията на Столична община - район "Подуяне"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9095407

Номер: 1000522

Дата на публикуване: 17/12/2019

"Избор на доставчик на нетна активна ел. енергия чрез включване в балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп за обекти на територията на Столична община - район "Подуяне"

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Документация за обществената поръчка
Назад