Столична община – район „Илинден”
гр. София 1345, кв. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ №10, вх. Б
Телефон: 02/439 73 60
Факс: 02/439 73 61
info@ilinden.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„ Поддържане на зелени площи, междублокови пространстваи благоустройствени дейности на територията на СО - район "Илинден"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 978377

Номер: 1000564

Дата на публикуване: 26/05/2020

Поддържане на зелени площи, междублокови пространстваи благоустройствени дейности на територията на СО - район "Илинден"

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Документация за обществената поръчка
Назад