Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи деца, в УПИ 1, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000074

Дата на публикуване: 28/11/2014

  1. Изграждане и оборудванена двуетажна сграда за ОДЗ, за 6 групи деца, в УПИ І, кв.11,  местност „бул. Сливница”, район „Връбница“

 

 

  Документация за участие в процедурите
  Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет "Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница"
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Документация за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет "Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца, в УПИ I,кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница"
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двутажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за шест групи деца в УПИ I, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-28
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки
  Разяснения по документациите за участие
  Запитване №1
Дата на публикуване: 2014-12-05
  Отговор №1
Дата на публикуване: 2014-12-05
  Запитване №2 - 1
Дата на публикуване: 2014-12-08
  Запитване №2 - 2
Дата на публикуване: 2014-12-08
  Запитване №2 - 3
Дата на публикуване: 2014-12-08
  Отговор №2 - 1
Дата на публикуване: 2014-12-08
  Отговор №2 - 2
Дата на публикуване: 2014-12-08
  Запитване № 3
Дата на публикуване: 2014-12-10
  Отговор № 3
Дата на публикуване: 2014-12-10
  Запитване №4
Дата на публикуване: 2014-12-15
  Отговор №4
Дата на публикуване: 2014-12-15
  Запитване №5
Дата на публикуване: 2014-12-15
  Отговор №5
Дата на публикуване: 2014-12-15
  Запитване №6
Дата на публикуване: 2014-12-15
  Отговор №6
Дата на публикуване: 2014-12-15
  Запитване №7
Дата на публикуване: 2015-01-08
  Отговор №7
Дата на публикуване: 2015-01-08
  Запитване №8
Дата на публикуване: 2015-01-09
  Отговор №8
Дата на публикуване: 2015-01-09
  Запитване №9
Дата на публикуване: 2015-01-16
  Отговор №9
Дата на публикуване: 2015-01-16
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и променената документация за участие
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания
  Всякаква друга полезна обща информация
Назад