Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 123
Телефон: 02/9917230, 02/9917278, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител чрез обява за събиране на оферти с предмет:Изграждане на два броя многофункционални спортни площадки, находящи се в с. Кътина и с. Кубратово на територията на Столична община- район "Нови Искър"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9063726

Номер: РНИ17-МК92-111

Дата на публикуване: 26/04/2017

Изграждане на два броя многофункционални спортни площадки в с. Кътина и с. Кубратово на територията на Столична община- район "Нови Искър"

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Обяви за събиране на оферти и покани до определени лица
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад