Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 21.08.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" - Реконструкция на отоплителна инсталация – подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и демонтаж на съществуващо , нефункциониращо нафтово стопанство и котелно в сградата и съпътстващи ремонтни работи в сградата на 110 ДГ- основна сграда, гр.София- 1517, ж.к. “Суха река”, ул. “Батуня” № 75

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9066541

Номер: 1000282

Дата на публикуване: 24/07/2017

ВАЖНО: УДЪЛЖЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ДО 21.08.2017г.! Изпълнение на СМР и ремонтни работи за обекти - общинска собственост, на територията на СО - район "Подуяне" - Реконструкция на отоплителна инсталация – подмяна на вътрешна отоплителна инсталация и демонтаж на съществуващо , нефункциониращо нафтово стопанство и котелно в сградата и съпътстващи ремонтни работи в сградата на 110 ДГ- основна сграда, гр.София- 1517, ж.к. “Суха река”, ул. “Батуня” № 75

  Документация за участие в процедурите
  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад