Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Към актуални обществени поръчки

„Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда за стационар към ветеринарна лечебница, в УПИ I, кв.27, м.бул.“Ломско шосе“, район „Връбница“, гр.София

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9036642

Номер: 1000072

Дата на публикуване: 26/11/2014

Изпълнителят следва да извърши строително-монтажни работи, обхващащи основен ремонт и преустройство на съществуваща едноетажна сграда с обща площ 243,05 м2, РЗП 243,05 м2. Сградата ще се използва за стационар и следоперативно лечение и наблюдение на животни, предимно кучета, претърпели ветеринарно медицински манипулации към ветеринарна лечебница в УПИ-I, кв. 27, м.“бул. Ломско шосе“, район „Връбница“-СО.

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Разяснения по документациите за участие
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Публични покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях
  „Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда за стационар към ветеринарна лечебница, в УПИ I, кв.27, м.бул.“Ломско шосе“, район „Връбница“, гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-26
  „Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда за стационар към ветеринарна лечебница, в УПИ I, кв.27, м.бул.“Ломско шосе“, район „Връбница“, гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-26
  „Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда за стационар към ветеринарна лечебница, в УПИ I, кв.27, м.бул.“Ломско шосе“, район „Връбница“, гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-26
  „Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда за стационар към ветеринарна лечебница, в УПИ I, кв.27, м.бул.“Ломско шосе“, район „Връбница“, гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-26
  „Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда за стационар към ветеринарна лечебница, в УПИ I, кв.27, м.бул.“Ломско шосе“, район „Връбница“, гр.София
Дата на публикуване: 2014-11-26
Назад