Столична община – район „Подуяне”
гр. София, ул. „Плакалница” №51
Телефон: 02/8146100
Факс: 02/8471871
raion@poduiane.info
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

„ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 01270-2017-0002

Номер: 1000236

Дата на публикуване: 06/03/2017

„ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Зона А - ж.к. „Суха река и ж.к. „Хаджи Димитър“ – поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства – 545 дка;

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - Зона Б – „ж.к „Левски Г“, ж.к. „Левски В“ и кв. „Левски“ - поддържане на зелени площи и почистване на зелени площи в междублокови пространства – 254 дка.

  Документация за участие в процедурите
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
  Протоколи и окончателни доклади на комисиите за провеждане на процедурите
Назад