Столична община - район
гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121
Телефон: 02/9917230, 02/9917635
Факс: 02/9917623
info@novi-iskar.bg
Вътрешни правила по чл. 8б Архив

обществената поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи за промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "

Уникален номер в Регистъра на АОП: 939991

Номер: 1000505

Дата на публикуване: 21/10/2019

обществената поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи за промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО  район "Нови Искър“ от баня в читалище "

  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Решения по чл. 38 за завършване на процедурите
  Всякаква друга полезна обща информация
  Всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки
Назад