Защо ние

Софтуер като услуга или SaaS какъвто е ZOP1.BG – при този модел приложенията на доставчика на услугата функционират върху облака и си взаимодействат с крайните потребители посредством WEB-портал. Клиентът не управлява или контролира основната инфраструктура на облака, включително мрежа, сървъри, оперативни системи или съхранение. SaaS притежава изключително широко приложение и може да включва всичко от WEB-базиран и-мейл до инвентарен контрол, управление на бази данни или осъществяване на бизнес процеси. Поради факта, че доставчикът на услугата е хост и на приложението и на данните, крайният потребител може да използва услугата от всяко едно място, стига да има достъп до Интернет.

Отлични финансови условия

Софтуер като услуга (SaaS) какъвто е ZOP1.BG е иновативен модел за предоставяне на електронни услуги с безспорни предимства за всяка организация:

Гъвкавост

Моделът дава възможност за еластичност при използване и заплащане на услугите. Клиентите могат да консумират точно толкова, колкото желаят. Те могат да повишават или понижават своите бизнес изисквания.

Ниски разходи

Използването на Cloud технологията осигурява заплащане на услугата с постепенно нарастване чрез модела „плащаш при напускане”, който предоставя възможност за намаляване на оперативните разходи. В този случай няма директен капиталов разход за хардуер, софтуерни лицензи или услуги за изпълнение.

IT персонал с повишена ефективност

Не е нужно повече IT специалистите да се притесняват за постоянните софтуерни актуализаци и хардуерни поддръжки, свързани с използването на компютърни системи. Следователно те ще освободят повече време за концентриране върху ключови и стратегически дейностти.

Мобилност

Потребителите могат да имат достъп до услуги и данни от всяко едно място с Интернет връзка.

Увеличен капацитет за съхранение без инвестиционни разходи

Клиентите могат да съхраняват повече данни, докато в същото време остават гъвкави и нямат нужда от поддържане на физическо пространство за съхранение.

Отлична поддръжка

Екипът за поддръжка е винаги с Вас. Те придават особено голямо значение на изключителната грижа за клиента и осигуряват на всеки въпрос да получите отговор, който да Ви удовлетвори и да Ви помогне в дългосрочното развитие на Вашия бизнес. Вие винаги може да ни попитате всичко и да Ви бъде гарантиран отговор още на същия ден.

Перфектната комуникация между членовете на екипа даде възможност за многообещаващ растеж на нашата фирма в миналото, и ще осигури непрестанен успех на ZOP1.BG в бъдеще. Ние осигуряваме постоянното развитие на нашия екип, защото поддържаме качеството на услугите, което нашите клиенти очакват от нас. Цялостност, сътрудничество, лоялност и креативност са гаранциите за отдаденост на нашия екип към Вас - нашия клиент.

Техническо обслужване на Вашите акаунти

Поддържане на архив на информацията

Помощ при всеки възникнал проблем