Столична община - район
София, п.к. 1229, ж.к. Надежда 3, бул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. Б
Телефон: 02/4957741
Факс: 02/934-66-54
info@vrabnitsa.bg
Към актуални обществени поръчки Вътрешни правила за обществени поръчки
Абонаментно обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на район "Връбница"-СО

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9050290

Номер: 1000168

Дата на публикуване: 10/02/2016

„Изграждане на улици -  ул. “367“ О.Т.72-73-74-76 и ул.“378“ О.Т.76-77, м. „кв. Модерно предградие“, район „Връбница“ Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП: 688687

Номер: 1000141

Дата на публикуване: 18/09/2015

"Изграждане на спортно игрище в УПИ I за училище, кв.58, местност с.Волуяк, СО-район "Връбница"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9045964

Номер: 1000140

Дата на публикуване: 15/09/2015

Подмяна на осветителни тела в 74 СОУ "Гоце Делчев", район "Връбница"-Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП: 679865

Номер: 1000133

Дата на публикуване: 29/07/2015

Ремонт на покрива на 74 СОУ "Гоце Делчев" район "Връбница"-Столична община

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000125

Дата на публикуване: 29/06/2015

"Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 146 ОУ "Св. Патриарх Евтимий", с.Волуяк, район "Връбница"-Столична община"

Уникален номер в Регистъра на АОП: 669682

Номер: 669682

Дата на публикуване: 02/06/2015

„Възстановяване на четири сгради на територията на район „Връбница“ вследствие щети от градушка по следните обособени позиции: 1.Обособена позиция №1 – „Авариен ремонт на шахти и канал в сградата и двора на 42 ОДЗ „Чайка”, гр.София ” ; 2.Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на 146 ОУ „Патриарх Евтимий”” – с.Волуяк ; 3.Обособена позиция №3 – „Топлоизолация на външни стени и подмяна на ламаринена обшивка по бордове на покрив на административна сграда на район „Връбница”, гр.София; 4.Обособена позиция №4 – „Ремонт на покрив на 30 ДКЦ”, гр.София”  

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9038738

Номер: 1000087

Дата на публикуване: 09/02/2015

Изграждане и оборудване на двуетажна сграда за ОДЗ за 6 групи деца, в УПИ 1, кв.11, местност бул."Сливница", район "Връбница", гр.София

Уникален номер в Регистъра на АОП:

Номер: 1000074

Дата на публикуване: 28/11/2014

„Основен ремонт и преустройство на съществуваща сграда за стационар към ветеринарна лечебница, в УПИ I, кв.27, м.бул.“Ломско шосе“, район „Връбница“, гр.София

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9036642

Номер: 1000072

Дата на публикуване: 26/11/2014